Οικοδομικά Υλικά
 


Εμπορευόμαστε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων που είναι ικανή να καλύψει και τις πιο απαιτητικές ανάγκες για τις πιο σύνθετες κατασκευές.

  Τσιμέντα
  Τούβλα
  Μονωτικά
  Κεραμίδια
  Πέτρες
  Αδρανή υλικά (π.χ. άμμο, χαλίκι, γαρμπίλι, άμμο
  θαλάσης, άμμο ποταμού και άλλα)
  Τσιμεντόλυθα
  Καμινάδες και Τζάκια
  Πλακάκια
  Υδραυλικά Είδη
  Αποχετευτικά
 
Βασική επιδίωξη της επιχείρησης είναι να καλύπτει τις ανάγκες των πελατών της σε κάθε στάδιο της οικοδομής με τον καλύτερο τρόπο. Ακατάπαυστα αναζητά και προτείνει νέα δομικά προϊόντα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα κάθε τύπου, όπως ανατρεπόμενα φορτηγά, γερανοί και διάφορα άλλα οχήματα μεταφέρουν όλα τα υλικά άμεσα (παράδοση στο χώρο σας) και χωρίς καθυστέρηση.