Μηχανήματα Εκσκαφών
 


Στον τομέα των χωματουργικών, μετά από πολύχρονη πείρα, είμαστε σε θέση να αναλάβουμε και να διεκπεραιώσουμε οποιοδήποτε έργο.

Τα μηχανήματα της επιχείρησης, αντιμετωπίζουν κάθε είδους προκλήσεις σε διάφορες εργασίες όπως:

  Κατασκευαστικές
  Διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων και εδαφών
  Εκσκαφές
  Κατεδαφίσεις
  Εκβραχισμοί
  Χώματα κήπων
  Τοποθέτηση προκατασκευασμένων βόθρων
 


Για την διεκπεραίωση των έργων, η επιχείρηση έχει στη διάθεσή της μηχανήματα εκσκαφών τελευταίας τεχνολογίας που συμπεριλαμβάνουν:

  Φορτωτές
  Γερανούς
  Φορτηγά
  Σφυριά
  Ερπιστριοφόρα
 


Ο εξοπλισμός συνεχώς εμπλουτίζεται, προκειμένου ν' ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς.